Logowanie do systemu

DARZ BÓR 2017

Zapraszamy myśliwych oraz sympatyków łowiectwa na Euroregionalne Spotkania Łowieckie Darz Bór, które odbędą się w dniu 2 września 2017 w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju.

     Program spotkania

Polowanie na kaczki
Polowanie na kaczki

    W dniu 19 sierpnia 2017 r. odbyło się polowanie na kaczki. Na zbiórce prowadzący kol. Marcin Ławrynowicz przedstawił zaproszonych gości. Następnie zaznajomił wszystkich uczestników z warunkami bezpieczeństwa podczas polowania, zapoznał zasadami organizacyjnymi obowiązującymi w trakcie łowów na pióro. Przeprowadzono kilka miotów pozyskując 8 kaczek. Na zakończenie wykonano pokot, na którym udekorowano króla polowania kol. Artura Pilipa. Darz Bór.

 Galeria zdjęć.

Przestrzeliwanie broni Ostrowice
Przestrzeliwanie broni Ostrowice

W dniu 17 maja 2017 r. na strzelnicy w Ostrowicach odbyło się coroczne przystrzeliwanie broni myśliwskiej. Członkowie naszego koła w obecności instruktora kol. Michała Boruckiego dokonali zgodnie z określonymi przepisami sprawdzenia broni oraz ustawień przyrządów celowniczych w celu uzyskania jak najlepszego skupienia pocisków. Darz Bór.

Galeria zdjęć.

Walne Zebranie 2017
Walne Zebranie 2017

W dniu 13 maja 2017 r. w Przyrzeczu odbyło się zwyczajne walne zebranie członków koła łowieckiego, Cyranka”. Jako pierwszy głos zabrał prezes koła kol. Jan Jaszczyk, który przywitał przybyłych myśliwych oraz zapoznał z porządkiem obrad. Kolejnym etapem był wybór przewodniczącego, sekretarza, protokolantów i komisji uchwał i wniosków. Następnie członkowie zarządu przedstawili sprawozdania z bieżącej działalność i zaprezentowali plan głównych zamierzeń i budżet na nowy rok gospodarczy. Przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Ryszard Harlejczyk przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu, który został przyjęty większością głosów członków koła. Po zakończeniu wystąpień przeprowadzono głosowania w sprawie przyjęcia uchwał. Zwieńczeniem zebrania było wręczenie odznaczeń łowieckich oraz wyróżnień dla najlepszych myśliwych. Darz Bór.

Galeria zdjęć.

SPOTKANIE Z MYŚLIWYM
SPOTKANIE Z MYŚLIWYM

Dnia 21.03.2017 r. w Szkole Podstawowe nr II w Świdwinie miało miejsce spotkanie uczniów klasy 3b z myśliwym, członkiem Koła Łowieckiego „Cyranka”. Na wstępie kol Waldemar Perkowski przedstawił tematy związane z łowiectwem i zadaniami kół łowieckich. Bycie myśliwym nie polega tylko na strzelaniu, lecz tak naprawdę łowiectwo jest pasją, chęcią częstego obcowania z naturą, To także obowiązek, praca i starania wielu ludzi związane m. in. z utrzymaniem równowagi populacji zwierząt, ochroną zwierząt i ich środowisk bytowania, dokarmianiem zwierząt, budowaniem paśników, pozyskiwaniem i magazynowaniem karmy oraz walką z kłusownictwem. W dalszej części spotkania kolega snuł barwne opowieści o swoich doświadczeniach związanych z myślistwem, o ciekawych przygodach, jakie przeżył podczas obserwacji i bliskich kontaktów z dziką zwierzyną. W pogadance pojawiało się wiele gwarowych, myśliwskich określeń, które bardzo spodobały się dzieciom. Dowiedzieli się oni np., co to są słuchy, trzeszcze, omyk, badyle, skoki, świece, szable, fajki. Rozmowa urozmaicona była pokazem zdjęć. Darz Bór.

Polowanie sylwestrowe
Polowanie sylwestrowe

W dniu 31 grudnia 2016 r. odbyło się polowanie sylwestrowe. Rozpoczęcie polowania miało miejsce w naszej siedzibie w Przyrzeczu gdzie prowadzący polowanie kol. Eugeniusz Balicki przeprowadził zbiórkę myśliwych w trakcie, której omówił zasady bezpieczeństwa. Po zakończeniu zbiórki udaliśmy się do kniei na łowy.  Na zakończenie wykonano pokot, na którym oddano hołd upolowanej zwierzynie sygnałami myśliwskimi i udekorowano króla polowania został nim kol. Jacek Mazurkiewicz, a wicekrólem kol. Michał Kujawski. Darz Bór.

Galeria zdjęć.

Polowanie wigilijne
Polowanie wigilijne

 W sobotę 17 grudnia 2016 roku, o poranku przy ładnej pogodzie, na zbiórce z okazji polowania wigilijnego zebrało się kilkudziesięciu kolegów po strzelbie. Odprawę przeprowadzili prowadzący polowanie koledzy Krzysztof Kozak i Janusz Szary przypominając szczegółowo warunki bezpieczeństwa, omawiając mioty i wskazując, na jaką zwierzynę wolno polować. Po zakończeniu zbiórki udaliśmy się do kniei, gdzie przeprowadzono kilka symbolicznych pędzeń. Takie polowanie ma szczególny charakter podkreślając etyczne wartości łowiectwa. Na zakończenie polowania wykonano pokot oddając hołd upolowanej zwierzynie oraz wręczono medale dla królów polowania obu grup. Następnie w koleżeńskiej atmosferze łamano się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia. Po czym prowadzący zakończyli polowanie zapraszając wszystkich na kolację wigilijną. Darz Bór

Galeria zdjęć.

INFORMACJA

   Od dnia 6 grudnia 2016r. wznowiona zostanie działalność Oddziału Zamiejscowego Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 obejmującego swym zakresem działania obszar dawnego województwa koszalińskiego. Wszelkie sprawy dotyczące osób posiadających lub ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną będą realizowane bezpośrednio w/w oddziale zamiejscowym.                                                                                                                                                                                  Dni i godziny przyjęć interesantów:

  • Poniedziałek    w godz.  12.00 - 17.00
  • Wtorek               w godz.  12.00 - 15.00                                                                                                               
  • Czwartek            w godz.  12.00 - 15.00                                                                                                                           

Nr tel. 94 342 94 63                                                                                                            

HUBERTUS 2016
HUBERTUS 2016

 W dniu 5 listopada 2016 r. z okazji św. Huberta patrona myśliwych odbyło się uroczyste polowanie zbiorowe tzw. Hubertowskie.  Polowanie rozpoczęło się od zbiórki myśliwych, podczas której prowadzący łowy  kol. Eugeniusz Balicki i kol. Krzysztof Kozak dokonali odprawy omawiając zasady bezpieczeństwa na polowaniu, planowane mioty i podając zwierzynę planowaną do pozyskania. Następnie dokonano podziału uczestników polowania na grupy i przeprowadzono losowanie kart z numerami stanowisk. Po zakończeniu zbiórki udaliśmy się do kniei na pierwsze pędzenia. Zwieńczeniem polowania był pokot, na którym oddano czci i szacunek upolowanej zwierzynie, udekorowano króla polowania  kol. Marcina Ławrynowicza, wicekróla kol. Mariusza Lizaka. Na zakończenie wręczono odznaczenia łowieckie kol. Januszowi Szaremu Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej natomiast kol. Stefanowi Cytońskiemu Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.  Hubertowskie łowy zakończyła biesiada myśliwska, na którą zaproszono przedstawicieli miejscowych władz. Darz Bór

Galeria zdjęć.

Składka PZŁ na rok 2017

 Wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2017 wynosi: 

  • Składka normalna - 357 zł.
  • Składka ulgowa    - 197 zł.

Składka na koło na rok gospodarczy 2016/17:

  • Składka normalna - 360 zł.
  • Składka ulgowa    - 180 zł.

Składka ulgowa przysługuje osobom, które do końca grudnia ukończą 70 lat oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy 35 8581 0004 0016 0485 2000 0001 lub do skarbnika koła w każdy wtorek w Klubie 1.SLT w godz. 16.00-17.30 do dnia 10.12.2015 r. Proszę o wcześniejszy kontakt tel. 888 661 677 ze skarbnikiem w celu przygotowania rozliczenia.                                                                

Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych 2016/2017
Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych 2016/2017

W dniu 15 sierpnia 2016 r. odbyło się polowanie na kaczki otwierające nowy sezon polowań zbiorowych. Na zbiórce prowadzący kol. Eugeniusz Balicki przedstawił zaproszonych gości. Następnie zaznajomił wszystkich uczestników z warunkami bezpieczeństwa podczas polowania, zapoznał zasadami organizacyjnymi obowiązującymi w trakcie łowów. Przeprowadzono kilka miotów. Na zakończenie wykonano pokot na którym udekorowano króla polowania kol. Sławomira Kaszube.