Logowanie do systemu

Przestrzeliwanie broni 2016
Przestrzeliwanie broni 2016

 W dniu 28 maja 2016 r. na strzelnicy w Ostrowicach członkowie naszego koła uczestniczyli w corocznym przestrzeliwaniu broni myśliwskiej. Myśliwi w obecności instruktora kol. Michała Boruckiego dokonali na określonym dystansie sprawdzenia celności broni w celu uzyskania jak najlepszego skupienia. Darz Bór.

Galeria zdjęć.

Informacja o wysokości składki na koło.

Walne Zgromadzenie koła łowieckiego „CYRANKA’’ ustaliło wysokość rocznej składki na rzecz koła;

-  360 zł dla myśliwych płacących normalna składkę do PZŁ,

-  180 zł dla myśliwych płacących ulgowa składkę do PZŁ,

Płatność składki jest jednorazowo lub na raty do końca roku gospodarczego 2016/2017.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy 35 8581 0004 0016 0485 2000 0001 w tytule wpłaty  podając: składka na rzecz koła oraz nazwisko i imię lub do skarbnika koła.

Walne zebranie
Walne zebranie

W dniu 6 maja 2016 r. odbyło się zwyczajne walne zebranie członków koła łowieckiego ,,Cyranka”. Zebranie otworzył prezes koła kol. Jan Jaszczyk, który przedstawił porządek obrad, po czym przystąpiono do wybrania przewodniczącego zgromadzenia, sekretarza zgromadzenia, protokolantów i komisji uchwał i wniosków. Następnie swoje sprawozdania przedstawili członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, która przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi koła. Po zakończeniu wystąpień przystąpiono do głosowania nad wnioskami i uchwałami. Na zakończenie zebrania wręczono Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Waldemarowi Perkowskiemu oraz nagrody uznaniowe dla członków koła. Darz Bór.

 Galeria zdjęć.

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 43 ,,CYRANKA''                        w Świdwinie działając na podstawie § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje w dniu 06 maja 2016 r. na godzinę 17.00              w siedzibie Koła w Przyrzeczu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.

HUBERTUS EXPO 2016
HUBERTUS  EXPO 2016

W dniach 18-20 marca 2016 r. w Warszawie odbyły się XIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2016.  Poniżej przedstawiamy galerie zdjęć kolegów naszego koła którzy mieli okazję osobiście obejrzeć liczne wystawy i bogatą ofertę wystawców.

Galeria zdjęć.

Komunikat

Informujemy, że w dniu 31.03.2016 r.(czwartek) o godz.15.30 w klubie 1SLT na osiedlu wojskowym będą wydawane nowe odstrzały na sezon łowiecki 2016/17.

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

Zarząd koła łowieckiego informuje, że w dniu 22.03.2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie koła łowieckiego Słonka w miejscowości Jastrzębniki odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego.

Polowanie sylwestrowe.
Polowanie sylwestrowe.

W dniu 2 stycznia 2016 r. odbyło się polowanie sylwestrowe. Rozpoczęcie polowania miało miejsce w kniei gdzie prowadzący polowanie kol. Eugeniusz Balicki przeprowadził zbiórkę myśliwych w trakcie której nowo upieczony adept myślistwa kol. Tomasz Martul złożył ślubowanie na myśliwego. Nastepnie prowadzący przeprowadził losowanie kart z numerami stanowisk. Po zkończeniu zbiórki udaliśmy się na pierwsze pędzenie.  Przeprowadzono łącznie 4 pędzenia pozyskując 2 jelenie, 11 dzików, 2 sarny i 1 lisa. Na zakończenie wykonano pokot, na którym udekorowano króla polowania został nim kol. Michał Borucki, a wicekrólem kol. Grzegorz Kujawski. Darz Bór.   

Galeria zdjęć.

Polowanie wigilijne
Polowanie wigilijne

 W sobotę 19 grudnia 2015 roku, na zbiórce z okazji polowania wigilijnego zebrało się kilkunastu myśliwych. Prowadzący polowanie kol. Eugeniusz Balicki szczegółowo przypomniał warunki bezpieczeństwa, omówił mioty oraz wskazał gatunki zwierzyny, na jakie wolno polować. Następnie udaliśmy się do kniei gdzie św. Hubert darzył zwierzyną w każdym miocie. Zakończenie polowania odbyło już w naszej siedzibie gdzie wykonano pokot oraz dekoracji króla polowania został nim, kol. Eugeniusz Balicki, wicekrólem kol. Andrzej Cybul. Prezes koła Jan Jaszczyk złożył wszystkim życzenia świąteczne. Łamiąc się opłatkiem składamy wzajemnie  życzenia. Następnie cała myśliwska brać zasiadła przy wigilijnym stole. Darz Bór.

Galeria zdjęć.

Polowanie Hubertowskie 2015.
Polowanie Hubertowskie 2015.

 W dniu 7 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste polowanie Hubertowskie. Polowanie rozpoczeło się od zbiórki myśliwych, których na wstępie przywitał prezes koła kol. Jan Jaszczyk, następnie prowadzący polowanie kol. Eugeniusz Balicki oraz kol. Janusz Szary dokonali odprawy myśliwych omawiając zasady przebiegu polowania. Po zakończeniu zbiórki w dwóch grupach udaliśmy się do kniei gdzie przeprowadzono kilka pędzeń, po których wykonano wspólny pokot. Królem polowania w pierwszej grupie został kol. Jacek Mazurkiewicz a wicekrólem kol. Tadeusz Matwiejewski natomiast w grupie drugiej królem polowania kol. Dawid Wisocki a wicekrólem kol. Grzegorz Kujawski. Na zakończenie wręczono odznaczenia. Uroczystość zakończyła wspólna biesiada. Darz Bór.

Galeria zdjęć.

Składka na PZŁ 2016 r.
Składka na PZŁ  2016 r.

 Wysokość składki członkowskiej na PZŁ na rok 2016 wynosi: 

Składka normalna: 320 zł + ubezpieczenie 35 zł = 355 zł.

Składka ulgowa:   160 zł + ubezpieczenie 35 zł = 195 zł.

Składka na koło: 60 zł.

Składka ulgowa przysługuje osobom, które do końca grudnia ukończą 70 lat oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia.

Wpłaty można dokonć na rachunek bankowy 35 8581 0004 0016 0485 2000 0001 lub do Skarbnika Koła w każdy wtorek w Klubie 1.SLT w godz. 16.00-17.30 do dnia 15.12.2015 r.