Logowanie do systemu

Obwody łowieckie

Obecnie WKŁ nr 43 "Cyranka" gospodarzy na czterech obwodach łowieckich położonych w granicach nadleśnictwa Świdwin (gminy: Brzeźno, Świdwin, Połczyn Zdrój, Rąbino, Drawsko Pom, Ostrowice).

  Uchwała Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca   2013 r. w sprawie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.

Obwód nr 138

Powierzchnia obwodu: 6739,99 ha

Powierzchnia obszarów wyłączonych: 1591,77 ha

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 5148,22 ha, w tym:

  • grunty leśne: 1099,39 ha, w tym:

         - państwowe: 976,30 ha (Nadleśnictwo Świdwin 976,30 ha)

         - niepaństwowe: 123,09 ha (Gmina Połczyn Zdrój 19,4 ha, Gmina Rąbino 13,7 ha, Gmina Świdwin 89,99 ha)

  • pozostałe grunty: 4048,83 ha (Gmina Połczyn Zdrój 805,74 ha, Gmina Rąbino 615,12 ha, Gmina Świdwin 2627,97 ha)

Lesistość obwodu: 16%

Typ obwodu: polny

Organ wydzierżawiający: Starosta Świdwiński

Opis granic obwodu:

Granica biegnie od miejscowości Dąbrowa szosą na południowy wschód do szosy Modrzewiec – Sława. Stąd drogą na południowy wschód do miejscowości Łęgi, a dalej szosą na południowy wschód do szosy Połczyn Zdrój – Redło. Szosą na południowy zachód do miejscowości Redło, a następnie na południe do toru kolejowego Połczyn Zdrój – Świdwin. Torem kolejowym na południowy zachód do przejazdu na szosie Bierzwnica – Sława i stąd szosą na północ do miejscowości Sława. Stąd około 1 km szosą na zachód w kierunku miejscowości Smardzko do drogi prowadzącej na południowy zachód do miejscowości Kluczkowo. Drogą do Kluczkowa, a dalej szosą na północny zachód do Świdwina. Tu ulicami: Kombatantów Polskich, Plac Sybiraków, 3 Marca i Kołobrzeska do toru kolejowego Świdwin – Białogard. Torem kolejowymna północny wschód w kierunku Białogardu do miejsca odejścia drogi gruntowej, prowadzącej w przedłużeniu na północny zachód do miejscowości Kłodzino (około 1,3 km za stacją Nielep). Drogą na południowy wschód do drogi Rogalino – Lipie, stąd drogą na południowy zachód w kierunku Rogalina do szosy Dąbrowa – Nielep i dalej szosą na południe do punktu wyjścia. 

 

138

 

Obwód nr 140 

Powierzchnia obwodu: 4514,39 ha

Powierzchnia obszarów wyłączonych: 285,06 ha

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4229,33 ha, w tym:

  • grunty leśne: 1026,82 ha, w tym:

          - państwowe: 847,32 ha (Nadleśnictwo Świdwin 847,32 ha)

          - niepaństwowe: 179,5 ha (Gmina Brzeżno 100,95 ha, Gmina Świdwin 78,55 ha)

  • pozostałe grunty: 3202,51 ha (Gmina Brzeżno 1804,83 ha, Gmina Świdwin 1397,68 ha)

Lesistość obwodu: 23%

Typ obwodu: polny

Organ wydzierżawiający: Starosta Świdwiński

Opis granic obwodu:

Granica biegnie od miejscowości Świdwin, ulicą Kombatantów Polskich, a następnie szosą na południowy wschód przez Kluczkowo do miejscowości Bierzwnica. Stąd na południowy zachód drogą przez Przyrzecze i Grądzkie do miejscowości Rzepczyno i stąd szosą na zachód do miejscowości Brzeżno. Dalej na północ szosą przez Wilczkowo do Świdwina i ulica Drawską do punktu wyjścia.

 

140

 

Obwód nr 141

Powierzchnia obwodu: 4916,58 ha

Powierzchnia obszarów wyłączonych: 59,79 ha

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4856,79 ha, w tym:

  •  grunty leśne: 2545,74 ha, w tym:

- państwowe: 2441,59 ha (Nadleśnictwo Świdwin 2441,59 ha)

- niepaństwowe: 104,15 ha (Gmina Brzeżno 52,86 ha, Gmina Drawsko Pomorskie 12,4 ha, Gmina Ostrowice 8,1 ha, Gmina Świdwin 30,79)

  •   pozostałe grunty: 2311,05 ha (Gmina Brzeżno 1314,52 ha, Gmina Drawsko Pomorskie 510,08 ha, Gmina Świdwin 441,33 ha, Gmina Ostrowice 45,12 ha)

Lesistość obwodu: 52%

Typ obwodu: leśny

Organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek

Opis granic obwodu:

Granica biegnie od miejscowości Bierzwnica szosą na południe przez Rycerzewko do rzeki Rega. Korytem rzeki na południe do przecięcia się rzeki i drogi Rycerzewko – Borne. Stąd drogą na południe przez Donatowo w kierunku miejscowości Borne, do drogi odchodzącej na północny zachód w kierunku jeziora Klęckie (przy mostku na kanale wpływającym do jeziora od południa). Drogą około 300 m w stronę jeziora, a następnie drogą na południowy zachód i wzdłuż brzegu południowej zatoki jeziora do kanału odchodzącego na południowy zachód. Kanałem do mostku i dalej drogą do drogi Borne – Rzepczyno. Drogą na północny zachód do szosy i szosą na zachód przez Karsibór do miejscowości Łabędzie. Stąd szosą na północ przez Więcław do miejscowości Brzeżno i dalej szosą na wschód do miejscowości Rzepczyno. Stąd drogą na wschód przez Grądzkie i Przyrzecze, a stamtąd drogą na północny wschód do miejscowości Bierzwnica. 

 

141

 

Obwód nr 142

Powierzchnia obwodu: 3711,42 ha

Powierzchnia obszarów wyłączonych: 51,78 ha

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 3659,64 ha, w tym:

  • grunty leśne: 2011,95 ha, w tym:

       - państwowe: 1761,79 ha (Nadleśnictwo Świdwin 1761,79 ha)

       - niepaństwowe: 250,16 ha (Gmina Połczyn Zdrój 247,69 ha, Gmina Świdwin 2,47 ha)

  •  pozostałe grunty: 1647,69 ha (Gmina Połczyn Zdrój 1398,04 ha, Gmina Świdwin 249,65 ha)

Lesistość obwodu: 54%

Typ obwodu: leśny

Organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek

Opis granic obwodu:

Granica biegnie od dawnej stacji kolejowej Zajączkowo, szlakiem ścieżki rowerowej (biegnącej po nasypie nieczynnej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Złocieniec) na południe, do dawnej stacji kolejowej Toporzyk. Stąd szosą na południowy zachód do miejscowości Gawroniec, stamtąd szosą na północny zachód przez Stare Resko i Rycerzewko do miejscowości Bierzwnica. Z Bierzwnicy szosą na północny wschód w kierunku Połczyna Zdroju do drogi odchodzącej na południowy wschód do miejscowości Zajączkowo. Stąd na południowy wschód do stacji kolejowej Zajączkowo. 

 

142